A scăzut salariul mediu net în România! Vezi detalii

 

În luna august 2019, câştigul salarial a fost mai mic decât în luna iulie 2019. Foto: managerexpress.ro

Salariul mediu nominal net a fost 3044 lei, cu 75 lei (2,4%) mai mic față de luna iulie 2019, dar mai mare cu 14,1% față de luna august 2018, conform datelor publicate de Institutului Național de Statistică.

Câştigul salarial mediu nominal brut, în luna august 2019, a fost 4981 lei, cu 110 lei (2,2%) mai mic decât în luna iulie 2019.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), 6764 lei, iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 1754 lei.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia cărbunelui (14,7%); în fabricarea produselor şi a preparatelor farmaceutice (10,1%).

Au mai înregistrat scăderi, între 5,0% şi 9,0%, ale salariului mediu net și cei care lucrează în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), cei care lucrează în activităţi industriale, tăbăcirea şi finisarea pieilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, silvicultură şi exploatare forestieră, fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea şi distribuţiaapei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei.

Scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net, între 3,5% şi 4,5%, au fost și în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aercondiţionat, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, alte activităţi extractive, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea articolelor deîmbrăcăminte, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemulpublic de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice.

Scaderile înregistrate, pentru nivelul câştigului salarial mediu net, în luna august față de luna iulie se datorează faptului că au scazut premiile ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturile în natură şi ajutoare băneşti, sumele din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), acordate în lunile precedente.

Alte cauze care au dus la scăderea câştigului salarial mediu net sunt și nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

Au existat și activității în care salarial mediu net a crescut, cum este în cazul fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu o creștere de 7,2%; precum și în cazul transporturilor pe apă, activităţilor auxiliarepentru intermedieri financiare, activităţilor de asigurare şi fonduri de pensii, activităţilor de editare, fabricarea băuturilor, unde creșterea a fost între 2,0% şi 5,0 %.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net ca urmare a acordării în lunile precedente a biletelor de valoare (tichete de vacanţă), ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă anumite drepturi salariale, astfel: învăţământ (3,2%), inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, administraţie publică (3,1%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (2,0%).