26 septembrie 2023

GS NEWS

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Tren metropolitan pentru a lega trei oraşe, în planurile Primăriei Baia Mare

Foto: Agerpres

Introducerea unui tren metropolitan care să lege oraşele Baia Sprie – Baia Mare – Seini  este trecut în  planul de investiţii al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare (2021-2030),potrivit unui anunț al serviciului de comunicare din primărie, preluat de Agerpres.

Trebuie spus că acest proiectul a fost deja avizat de consilierii locali şi prevede printre altele reducerea cotei modale a autovehiculului personal în localităţile vizate, reducerea duratelor de deplasare spre şi dinspre municipiul reşedinţă de judeţ Baia Mare, dar şi creşterea cererii de navetism din zona peirubană către municipiul Baia Mare.

“Transportul public reprezintă una dintre preocupările principale în procesul de tranziţie către o mobilitate durabilă atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. În acest context, trenul metropolitan reprezintă o opţiune viabilă de satisfacere a cererii într-un mod sustenabil, care să asigure o utilizare cât mai redusă a mijloacelor poluante de transport pentru deplasarea între localităţi, în special pentru deplasările de zi cu zi”  se mai specifică în  proiectul avansat şi aprobat.

Mai exact,  principalele activităţi din proiect au în vedere amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Seini; reconstruirea căii ferate între Baia Mare şi Baia Sprie; amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Firiza; amenajarea staţiilor de tren metropolitan aferente traseului: construcţia/modernizarea peroanelor, construcţia suprastructurilor de adăpostire a călătorilor, dotarea cu mobilier urban specific, construcţia/modernizarea clădirilor tehnice şi de adăpostire. Peroanele vor fi construite astfel încât să permită accesul facil în/ din vehicul pentru toate categoriile de călători.

Studiul tehnic prevede două posibile trasee: T1 Seini – Baia Mare – Firiza – 34.5km, operabil pe termen scurt, infrastructură integral existentă şi T2 Seini – Baia Mare – Baia Sprie – 36.3 km, operabili pe termen mediu/lung, condiţionat de instalarea infrastructurii feroviare din Combinat (Sit Regenerare) la Baia Sprie pe vechiul terasament, pe Calea Plevnei.

Totodată, în privinţa exploatării, va fi nevoie de un parc circulant de 4 trenuri active şi o rezervă pentru un serviciu intercalat la fiecare 30 de minute în ora de vârf (pe trunchiul comun). În afara orei de vârf trenurile ar circula la 40 de minute (cu 3 trenuri) şi respectiv o dată pe oră seara şi în weekenduri (două trenuri).

Valoarea proiectului a fost estimată la 92.200.000 euro.

Print Friendly, PDF & Email