Societatea ECOREC care administrează groapa de gunoi GLINA a intrat în dizolvare. Daunele de mediu de zeci de milioane de euro vor fi plătite de Statul Român

 

Prin decizia Tribunalului Ilfov din data de 28 Octombrie 2020 societatea Ecorec S.A. care administrează Groapa de Gunoi Glina a intrat în dizolvare lăsând în urmă o poluare gravă, o contaminare a terenurilor, a pânzei freatice și a apelor subterane din zona în care a fost amplasată groapa de gunoi și o cantitate de 2 milioane tone de deșeuri depozitate necontrolat peste capacitatea maximă autorizată.

O moștenire otrăvită care prejudiciază Statul Român și îl obligă la plata unor daune de mediu exorbitante.

Studii recente de impact asupra sănătății populației care trăiește în zona limitrofă a Gropii de Gunoi Glina, care a poluat masiv și a distrus sănătatea populației în ultimii 20 de ani, depuse la Direcția de Sănătate Publică și afișate pe site-ul acestei instituții au rezultante dramatice pentru cetățenii din Popești -Leordeni, Glina, Berceni și unele cartiere Bucureștene limitrofe.

Se moare cu 50% mai mult în aceste zone afectate de poluarea masivă de la Groapa de Gunoi Glina unde în ultimii ani au fost aduse ilegal deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană și amestecate cu deșeurile menajere proprietatea Primăriei Municipiului București și județului Ilfov, așa cum arată numeroase articole și reportaje din presa națională și internațională.

Munții de gunoaie depășesc de multe ori înălțimea de 100 de metri și se află la o distanță între 38 și 70 de metri de casele și gospodăriile oamenilor emanând în permanență substanțe toxice care au distrus în timp și distrug în continuare sănătatea comunităților locale.

Încălcarea frauduloasă a legii și acumularea acestor prejudicii enorme care acum, odata cu dizolvarea societății Ecorec S.A., revin în sarcina Statului Român, a fost posibilă prin complicitatea funcționarilor publici corupți care au ocupat funcții publice până în anul 2018 când a fost închisă Groapa de Gunoi Glina în urma unei decizii judecătorești.

Acești funcționari de la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Direcția de Sănătate Publică Ilfov din Ministerul Mediului dar și cei de la Agenția pentru Protecția Mediului București care au avizat activitățile de la Groapa de Gunoi Glina și activitățile societăților de salubritate care au depozitat ilegal deșeurile la această groapă, sunt responsabili pentru daunele de mediu create de Ecorec S.A. cât și pentru costul imens al reparării acestor daune.

Responsabili pentru prejudiciul enorm adus Statului Român sunt și funcționarii publici din Primăria Municipiului București și Primarii Generali care au fost în funcție și care conform legii erau singurii responsabili pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor produse de Bucureșteni. În schimb acești Primari Generali, prin abuz de putere și interese personale au trimis ilegal deșeurile proprietatea Municipiului București la această groapă de gunoi ilegală deși nu a fost niciodată încheiat un contract legal de depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului București și Ecorec S.A.

Văzând decizia Tribunalului de dizolvare a societății Ecorec S.A., din data de 28 Octombrie 2020 aceasta nu mai poate asigura plata ecologizării terenurilor în suprafața de 110 ha și nici a tratării celor 2 milioane de tone de deșeuri depozitate abuziv peste capacitatea permisă. Costul estimat al acestor lucrări care trebuiesc asigurate în regim de urgență se ridică la peste 100 milioane EUR.

Efectele avizării ilegale a activității Ecorec S.A. la Groapa de Gunoi Glina și a avizării transportului deșeurilor de către Primăria Municipiului București la această groapă de gunoi reprezintă acum sursa principală a morbidității populației aflate în continuare lângă focarul de poluare, lângă munții de gunoi toxici amestecați cu cianuri și substanțe periculoase care macină zilnic sănătatea și speranța de viață a locuitorilor.

Într-un scenariu care pare tras la indigo, funcționarii publici responsabili pentru dezastrul ecologic de la Groapa de Gunoi Glina cât și pentru dezastrul financiar ce urmează a fi suportat de Statul Român sunt cam aceeași care sunt implicați în dezastrul ecologic de la Ulmeni, Călărași unde, după închiderea Gropii de Gunoi Glina din anul 2018 deșeurile aparținând Primăriei Municipiului București au fost dirijate către această locație de pe malul Dunării devenind astăzi cea mai mare groapa de gunoi ilegală din Europa. În același scenariu tras la indigo se așteaptă ca societatea care gestionează această groapă de gunoi ilegală de la Ulmeni Călărași să intre în dizolvare, așa cum a intrat Ecorec S.A., iar daunele de mediu sa fie suportate tot de Statul Român.

Magnetismul gunoaielor care atrage din ce în ce mai mulți funcționari publici, oameni politici și demnitari în spirala infracționalității duce într-un final la pagube imense pentru Statul Român dar și la pierderea credibilității europene și internaționale a României care va avea un acces limitat la Fondurile Europene destinate protecției mediului și a sănătății populației riscându-se astfel, viitorul ecologic al unei generații nevinovate.