Salariul mediu net în România a ajuns la 3142 de lei

Salarial mediu brut a fost de 5127 lei, cu 49 lei mai mare față de luna mai 2019, conform insse.ro. Foto: revista-patronatelor.ro

Câştigul salarial mediu nominal net în lina iunie a crescut cu 15.5 % comparativ cu aceeași lună a anului 2018, suma netă fiind de 3142 lei, în creştere cu 41 lei faţă de luna mai, anunță Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari creșteri ale salariului mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (8245 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1776 lei).

În luna iunie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Și sectorul bugetar a înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, ca urmare a acordării de bilete de valoare (tichete de vacanţă), creșterile find de 7.2% în învăţământ, 3.5% în administraţie publică, respectiv 2.3 % în sănătate şi asistenţă socială.

Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaţilor.