Proiectul pentru reducerea personalului bugetar în dezbatere publică

Astazi Ministerul Finanțelor a publicat un act nomativ care prevede scăderea numărului angajaților din sectorul public. Mai exact, acest act propune diminuarea numărului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat şi asimilaţilor acestora din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului, precum și cele aferente cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu rang de secretar de stat.

De asemenea se propune ca ministerele și Secretariatul General al Guvernului să supună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative prin care numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat și subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum și a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor se va reduce cu 50%.

Este cunoscut faptul că Guvernul României este format din 24 de ministere, conduse 24 de miniştri și 83 de secretari de stat cu rang de ministru, respectiv 107 persoane care se află la conducerea fiecărui domeniu de interes public.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile și autorităţile publice.

După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, mai exact  la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat.