Primăria Sectorului 6 vrea să delege serviciul de salubrizare pentru 8 ani

Primăria Sectorului 6 a publicat un anunţ cu privire la delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru o perioadă de opt ani. Potrivit Agerpres, valoarea contractului este estimată la 991.220.062 lei.

Astfel, urmează să fie asigurate: salubrizarea stradală, dar şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, împrăştierea materialului antiderapant şi combaterea poleiului.

Activitatea de salubrizare menajeră va cuprinde: colectarea selectivă şi transportul separat al deşeurilor municipale, colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare, sortarea deşeurilor colectate în amestec, după caz și valorificarea deşeurilor.

În vederea stabilirii ofertei câştigătoare, componenta financiară va reprezenta 90%, iar componenta tehnică 10%.

Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) al ofertanţilor trebuie să fie cel puţin egal cu 61.951.253 lei.