26 iunie 2022

GS NEWS – Gazeta de stiri

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Primăria Sectorului 4 a lansat un concurs internaţional de soluţii pentru amenajarea Parcului Văcăreşti

Foto: Agerpres

Primăria Sectorului 4 anunţă pe SICAP un concurs internaţional de soluţii privind amenajarea Parcului Natural Văcăreşti.

“Autoritatea contractantă, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, împreună cu partenerii săi – Primăria Municipiului Bucureşti şi Administraţia Parcului Natural Văcăreşti – doreşte derularea şi implementarea unui concurs de soluţii internaţional, cu privire la obţinerea unei soluţii care să vizeze la nivel general (cadru) proiectarea şi realizarea amenajărilor necesare în vederea asigurării conservării în condiţii optime a biotopului unic natural din zona Lacului Văcăreşti. Concurenţii sunt invitaţi să propună soluţii care să conducă la transformarea acestui areal într-un spaţiu public care să reactiveze social şi funcţional zona prin atractivitatea peisajeră a viitoarelor cadre create precum şi reintegrarea în sistemul celorlalte zone verzi urbane”, prevede anunţul, potrivit unui comunicat Agerpres.

Este importnat de știut că termen limită pentru primirea ofertelor: 28 iunie. Proiectul câştigător va primi un premiu de 5.000 de lei.

În legătură cu acest concurs criteriile avute în vedere pentru stabilirea proiectului câştigător sunt: controlul inundaţiilor, raţionalitatea şi sustenabilitatea soluţiei propuse, în raport cu costul estimat (35%), relaţia intervenţiei propuse cu parcul şi cu peisajul (30%), aspectul ecologic (35%).

În documentaţia ataşată se reaminteşte că în septembrie 2021 Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat participarea, alături de Municipiul Bucureşti, la administrarea Parcului Natural Văcăreşti. În ianuarie 2022, Consiliul General al Capitalei a aprobat hotărârea în baza căruia Primăria Municipiului Bucureşti se asociază cu Administraţia Parcului Natural Văcăreşti şi cu Sectorul 4, în scopul dezvoltării de proiecte şi iniţiative comune. Totodată, Sectorul 4, în calitate de membru al asocierii, poate proceda la derularea procedurilor de achiziţie sau contractare necesare elaborării serviciilor de amenajare a Parcului Natural Văcăreşti.

În plus, se specifică faptul că soluţia obţinută în urma concursului va sta la baza elaborării şi dezvoltării unei documentaţii de urbanism care să conducă la achiziţia de servicii de proiectare şi execuţie a unor lucrări de amenajare a Deltei Văcăreşti.

Print Friendly, PDF & Email