Primăria sectorului 2 anunţă licitație pentru colectarea deșeurilor

Foto: romaniatv.net

Primăria sectorului 2 a anunțat o licitaţie pentru gestiunea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale, precum şi pentru măturatul, spălatul, întreţinerea şi deszăpezirea căilor publice din sector.

Potrivit Agerpres, contractul de delegare a gestiunii activităţii de salubrizare va avea o durată de şapte ani, valoarea estimată fiind de 1.155.235.976 lei. Contractul nu este împărţit în loturi. În cadrul criteriilor de atribuire, preţul ofertei reprezintă 70%, iar propunerea tehnică (respectarea standardelor de performanţă privind emisiile) – 30%.

Cifra medie de afaceri globală a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puţin egală cu 305.000.000 lei. Mai mult, ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat, în ultimii trei ani, servicii de natură şi complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, cu o valoare anuală cumulată de minimum 152.500.000 lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă, printre altele, colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie, sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat, precum și colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe.