Primăria Capitalei reface faţadele unor imobile din București

Foto: amccrs-pmb.ro

Primăria Municipiului Bucureşti anunță începera lucrărilor de refacere a faţadelor pentru o serie de imobile din zona centrală a Bucureştiului. Clădirile sunt cele în care primăria are în proprietate sau în administrare o cotă parte din imobil şi care prezentau degradări accentuate ale faţadelor, potrivit agerpres.ro.

Finanţarea este asigurată de la bugetul local, însă nu intră pe această listă imobilele încadrate în clasa I de risc seismic sau prevăzute pentru reabilitare termică, acestea fiind excluse de legislaţia în vigoare, întrucât necesită alt tip de intervenţii.

“Am parcurs, în ultimul an, o serie de etape prevăzute de legea care reglementează refacerea faţadelor, sute de proprietari au fost notificaţi, iar acum avem o primă listă de 17 imobile incluse în planul de lucru al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Pentru două dintre acestea, lucrările au fost demarate în această săptămână, urmând ca, în celelalte cazuri, să înceapă pe măsură ce se obţin avizele şi acordurile necesare şi să le finalizăm până la sfârşitul acestui an. Este un alt program de amploare pe care Primăria Capitalei l-a lansat în acest an în domeniul fondului construit al Capitalei şi care completează deja cunoscutul program de consolidare”, a spus primarul general Gabriela Firea.

Etapele premergătoare parcurse sunt cele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu – respectiv Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor – cu modificările şi completările ulterioare, precizează PMB.

Primăria Capitalei are, conform acestui act normativ, o serie de responsabilităţi în domeniu, care în prezent sunt realizate: elaborarea şi aprobarea “Regulamentului de intervenţie cu privire la reabilitarea faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul Bucureşti”, stabilirea zonele prioritare de intervenţie, inventarierea clădirilor care necesită astfel de intervenţii şi a deţinătorilor acestora. Potrivit comunicatului, municipalitatea a stabilit legătura cu deţinătorii clădirilor şi i-a notificat cu privire la obligaţiile legale ce le revin – de a lua măsuri pentru refacerea faţadelor, în cazul în care starea acestora pot pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică sau siguranţa populaţiei.

Deţinătorii clădirilor au avut la dispoziţie un termen de 60 de zile pentru a lua măsurile ce le revin, unele fiind iniţiate deja pe cont propriu. O parte au optat să intre în programul municipal de refacere a faţadelor şi au apelat la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, care a întocmit documentaţiile aferente şi care va realiza lucrările de execuţie.

Cele 17 clădiri incluse în program sunt situate pe Strada Şelari nr. 13, Strada Covaci nr. 10, Strada Covaci nr. 14, Strada Gabroveni nr. 6-8, Strada Băcani nr. 4, Strada Franceză nr. 16, Piaţa Gării Filaret nr. 2, Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Calea Victoriei nr. 103-105, Calea Victoriei nr. 54, Bd. Regina Elisabeta nr. 30, Bd. Carol I nr. 70, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenţei nr. 56, Splaiul Independenţei nr. 58A, Calea Victoriei nr. 134, Calea Moşilor nr. 27.

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii acordate din bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, precum şi, după caz, din fonduri de la bugetul de stat.