Precizări ANPM privind construirea unui nou depozit pentru deșeurile municipale din Dolj

În vederea publicării unui articol pe site-ul gazetadeștiri.ro,  în conformitate cu Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001, am solicitat Agenției Naționale pentru Protecția Mediului următoarele informații: poziționarea instituției și opiniile emise cu privire la Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, județul Dolj, precum și corespondența purtată cu instituțiile A.P.M. Dolj, M.F.E. și M.M.A.P. cu privire la necesitatea construirii unui depozit nou pentru depozitarea deșeurilor municipale pe raza județului Dolj.

Ca urmare, Agenția Națională pentru Protecția Mediului ne-a oferit următorul punct de vedere: