Operațiunile cu acțiuni la purtător, interzise prin lege

Acţiune la purtător: acţiune în care elementele de identificare ale titularului acesteia nu sunt menţionate în titlu, titularul acţiunii fiind posesorul acesteia. Foto: gazetagalatiului.ro

Emiterea de noi acțiuni la purtător nu mai este posibilă, iar deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător trebuie să le depună la sediul societății emitente în termen de 18 luni. Acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente se anulează de drept în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii.

După expirarea termenului de 18 luni, consilile de administrație al societăților trebuie să înscrie pe titluri și în registrul acționarilor numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.

Se anulează de drept acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social.

Legea 129/2019 privitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului transpune Directivele Europene referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.