Ministerul Fondurilor Europene: proiect de 10 milioane de euro. Vezi despre ce este vorba

Un ghid s-a lansat în consultare publică de curând. Acestă se numește “Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” și a fost propus  de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman. Este menit să stimuleze participarea mai multor instituții la educația copiilor care se află într-o situație defavorizată, au părinții care muncesc în străinătate dar și prevenirea fenomenului de abandon școlar, după cum relatează Agerpres.

Acest program a fost pregătit în contextul în care 92.027 copii aveau în 2018 părinții plecați la muncă în afara țării și se aflau în grija rudelor. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dintre aceștia, 16.331 copii nu au niciun părinte în țară, iar alți 12.806 au unicul părinte plecat la muncă în străinătate.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 10 milioane de euro, din care 85%  reprezintă contribuția UE, respectiv 8,5 milioane de euro și 15% contribuția națională (1,5 milioane de euro). S-a stabilit ca valoarea eligibilă a unui proiect mic să fie de  maximum 300.000 de euro, iar cea a unui proiect mare să ajungă la maximum 1 milion de euro.

Din acest buget se vor finanța următoarele activități: pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii; asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială; activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor; dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.

În cadrul propuneri de proiect,  grupul țintă eligibil este format din următoarele categorii de persoane: preșcolari, elevi din învățământul primar și gimnazial, părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul. În acest grupul sunt incluși și copiii cu dizabilități și nevoi speciale care pot beneficia în proiect de servicii de educație de nivel antepreșcolar.

Apelul de propuneri de proiecte este destinat exclusiv Regiunii de dezvoltare Nord Est. Acest lucru se poate explicat prin statisticile ANPDCA, cât si din statisticile Ministerului Educației,  care arată că este regiunea de dezvoltare cu cel mai mare număr  de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Mai exact 30.667 de copii în această situație sunt din Regiunea Nord-Est, reprezentând 33,32% din totalul copiilor raportați de ANPDCA la nivel național, iar conform datelor de la  Ministerului Educației sunt 53.612 de copii, reprezentând 33,71% din totalul copiilor raportați la nivel național de unitățile de învățământ.

“La plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în străinătate, familia trece printr-o perioadă de criză. Cei mai afectați sunt copiii, care devin mai vulnerabili emoțional, nu mai sunt interesați de școală, se confruntă cu dificultăți în realizarea temelor și înțelegerea materiei școlare, au probleme de comunicare cu aparținătorii/părinții și posibilități reduse de petrecere a timpului liber într-o manieră utilă. Copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate reprezintă un grup vulnerabil. Aceștia prezintă risc educațional, prin prisma faptului că, în lipsa unuia sau a ambilor părinți, nu au îndrumarea necesară pentru efectuarea temelor și în multe situații sunt implicați în rezolvarea unor treburi casnice. Mai mult decât atât, lipsa părinților sau a reprezentanților legali determină limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate și educaționale sau la beneficii sociale”, se arată în ghid.

Pentru  cererea de propuneri de proiecte, sunt acceptate următoarele categorii de solicitanți: institutii de învățământ (ISCED 0-2) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați, parteneri sociali din învățământul preuniversitar (de exemplu organizații sindicale), instituții de cult și asociații religioase, instituții sau agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar, ONG-uri.

De asemenea, se acceptă și proiectele  aplicate în parteneriat, constituite din entități menționate, dar este necesar ca perioada de implementare a proiectelor să fie de maximum 3 ani.