Înscrierea persoanelor fizice în programul ”CASA VERDE FOTOVOLTAICE” este în continuare blocată! Vezi detalii

Deși AFM anunța că accesul în aplicație, pentru înscrierea persoanelor fizice, se va relua în cel mai scurt timp, aplicația este încă blocată. Foto: greatnews.ro

Administraţia Fondului pentru Mediu a suspendat, în 10 septembrie, înscrierile persoanelor fizice în programul “Casa Verde Fotovoltaice”, în vederea efectuării unei analize a modului de funcţionare a acestui proces, informează instituţia.

“În urma acestor verificări, în data de 16 septembrie 2019, au fost sesizate organele abilitate pentru a se pronunţa cu privire la legalitatea înscrierilor în aplicaţia informatică. Dată fiind importanţa programului din punct de vedere al politicilor de protecţie a mediului şi interesul major manifestat de cetăţeni, Administraţia Fondului pentru Mediu depune toate eforturile pentru redeschiderea şi continuarea programului de finanţare în cel mai scurt timp”, se arată într-un comunicat transmis de AGERPRES.

Programul Naţional “Casa Verde Fotovoltaice” prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Pentru a beneficia de finanțare, persoanele fizice cu domiciliul în România, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie proprietarii imobilului construcţiei pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
  • să aibă acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovortaice este deținut în coproprietate (coproprietarii semnează pe cererea de finanțare);
  • Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
  • să nu aibă bligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validați în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, care au semnat contractele de finanțare cu AFM.

Bugetul alocat acestui program este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operaţional Regional (POR) şi 120 de milioane de lei, de la AFM.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.