26 septembrie 2023

GS NEWS

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Guvernul a aprobat procedura de acordare a facilităţilor pentru întreprinderi sociale şi întreprinderi sociale de inserţie

Foto: gov.ro

Ieri, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care sunt modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, fiind introduse dispoziţii care să soluţioneze unele dificultăţi întâmpinate în implementarea acesteia şi care să pună în aplicare modificările legislative prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea legii menţionate.

Principala noutate adusă de actul normativ se referă la faptul că se introduce o procedură de acordare a facilităţilor pentru întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie.

În acest sens, aceste structuri trebuie să depună, la autorităţile administraţiei publice locale în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, o cerere însoţită de un memoriu justificativ, din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea acordării acestor facilităţi, mai arată comuncatul de presă al Ministerului Muncii.

Potrivit Hotărârii de Guvern, instruirea personalului de specialitate, cu privire la clauzele sociale care pot fi cuprinse în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate, va fi asigurată de către autorităţile publice, conform unui comunicat News.ro.

Actul normativ reglementează procedura legală în baza căreia autorităţile publice locale să poată acorda scutiri de taxe şi impozite întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie care au sediul în circumscripţia administraţiei publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Hotărârea de Guvern vizează şi modificarea termenelor de depunere a rapoartelor anuale, prin adaptarea fiecărei categorii de persoane juridice atestate la obligaţiile specifice.

De asemenea, o altă modificare, care are scopul de a flexibiliza transmiterea documentelor la agenţiile de ocupare, prevede introducerea poştei electronice ca mijloc de comunicare.

Actul normativ adoptat de Executiv modifică şi condiţiile de obţinere a atestatului de către întreprinderile sociale şi reglementează situaţiile de anulare şi de renunţare la atestatul de întreprindere socială şi la marca socială la cererea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie, precum şi procedura de lucru şi de comunicare a acestor decizii de către agenţiile de ocupare, mai indică sursa citată.

De asemenea, în situaţia în care o întreprindere socială îşi schimbă sediul social într-un alt judeţ, aceasta va fi obligată să solicite un nou atestat prin depunerea unei cereri la agenţia de ocupare pe raza căreia şi-a stabilit noul sediu social şi să renunţe la atestatul obţinut în judeţul iniţial.

Pentru situaţiile în care se solicită prelungirea atestatului/certificatului, a fost eliminată obligaţia de a depune actele de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserţie, având în vedere că în arhiva agenţiei de ocupare există deja aceste documente.

Print Friendly, PDF & Email