Firmele și instituțiile, obligate să aibă un departament special pentru plângerile angajaților

Consiliului Uniunii Europene a luat decizia de a obliga firmele și instituțiile publice, cu cel puțin 50 de angajați, să aibă un departament special care va gestiona plângerile salariaților. Foto: greens-efa.eu

Directiva Consiliului Uniunii Europene, privind protecția avertizorilor (whistle-blowers – n.red.), urmează să fie publicată în Jurnalul oficial și apoi implementată obligatoriu de statele membre până în 2021, potrivit unui comunicat al instituției europene. Directiva obligă firmele și instituțiile cu peste 50 de angajați, dar și municipalitățile din localitățile cu peste 10.000 de locuitori să își organizeze canale interne (departament, persoană sau serviciu externalizat) pentru ca avertizorii să semnaleze nereguli interne, conform g4media.ro.

Companiile sunt obligate să le protejeze identitatea acelor salariați și să se asigure că nu vor suferi consecințe. Directiva a fost propusă de Comisia Europeană după scandaluri că Dieselgate și Cambridge Analytica, pornite de la plângeri făcute de cineva din interiorul companiilor.

Consiliul UE a lăsat la latitudinea statelor membre posibilitatea de a obliga și firmele mici, sub 50 de angajați, să aibă un asemenea departament de gestionare a sesizărilor depuse de avertizori.

Domeniile în care avertizorii au dreptul să raporteze încălcări ale dreptului Uniunii:

  • achizițiile publice;
  • serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • siguranța și conformitatea produselor;
  • siguranța transporturilor;
  • protecția mediului;
  • protecția radiologică și securitatea nucleară;
  • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
  • sănătatea publică;
  • protecția consumatorului;
  • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

Ce obligații vor avea din 2021 firmele cu peste 50 de angajați:

– Să instituie canale pentru primirea raportărilor ”în condiții de siguranță, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității persoanei care efectuează raportarea și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la aceasta a membrilor neautorizați ai personalului”.

– Să emită o confirmare de primire a raportării, adresată persoanei care efectuează raportarea, în termen de șapte zile de la primirea respectivă;

– Să desemnez ”o persoană imparțială sau un departament imparțial, competent în ceea ce privește întreprinderea unor acțiuni subsecvente raportărilor, care poate fi aceeași persoană sau același departament ca cel care primește raportările și care va menține comunicarea cu persoana care efectuează raportarea și, dacă este cazul, va solicita informații suplimentare de la aceasta și îi va transmite feedback”.

– Să răspundă în maximum trei luni de la primirea raportării;

– Canalele interne permit raportarea în scris sau oral sau ambele. Raportarea orală se poate realiza prin telefon sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, și, la cererea persoanei care efectuează raportarea, printr-o întâlnire față în față într-un interval de timp rezonabil.

Consiliului Uniunii Europene dorește, prin această Directivă, să creeze cadrul de protecție a angajaților de eventuale abuzuri, iar astfel să încurajeze angajații să vorbească despre ce se întâmplă în firme și instituții.