Expoziţia „Ion I.C. Brătianu – 156 de ani de la naştere”, la Academia Română

Astăzi, expoziţia „Ion I.C. Brătianu – 156 de ani de la naştere” va fi deschisă la Biblioteca Academiei Române şi va reuni manuscrise, piese de arhivă şi corespondenţă personală şi diplomatică, potrivit unui comunicat news.ro.

Organizatorii au stabilit că vernisajul va avea loc, la ora 12:00, în sala de expoziţii „Theodor Pallady“ din Calea Victoriei 125 și  vor lua cuvântul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, şi Nicolae Noica, director general al Bibliotecii Academiei Române.

Această expoziţie dedicată celebrului om politic şi prim-ministru, care a jucat un rol fundamental în realizarea Marii Unirii de la 1918 şi în dezvoltarea României moderne, reuneşte manuscrise, piese de arhivă şi corespondenţă, foi volante, precum şi un bogat material fotografic din colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi Muzeului Naţional al Literaturii Române.

De altfel, o atenţie specială este acordată documentelor de arhivă care reflectă atitudinea şi poziţia politicianului român în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris din 1919, cum sunt Programul Conferinţei, cu semnăturile autografe ale tuturor participanţilor, şi Notele luate de Ion Pillat la audierea lui Ion I.C. Brătianu în Comisia Afacerilor Româneşti, prezidată de André Tardieu, preşedintele Consiliului francez, cu privire la revendicările româneşti de la Conferinţa de Pace.

Ion (Ionel) I. C. Brătianu (1864-1927), lider al Partidului Naţional Liberal vreme de aproape două decenii, a fost o personalitate marcantă a politicii româneşti a secolului XX. Contribuţia sa a fost definitorie în adoptarea unor direcţii de acţiune care au vizat: perioada neutralităţii şi intrarea României în război alături de Antantă, desăvârşirea statului naţional român, reformele agrară şi electorală, redactarea constituţiei, afirmarea României pe plan internaţional.

Odată cu alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române, în anul 1923, Brătianu declara: „Am învăţat să preţuiesc Academia ca cel mai înalt institut de cultură naţională şi cel mai de seamă organ al unităţii neamului“.

Cei care vor să vadă această expoziţie trebuie să știe că va fi deschisă în perioada 22 – 30 octombrie 2020 şi poată fi vizitată în intervalul orar 10:00 – 14:00, cu programare la directie@biblacad.ro, cu cel puţin o zi înainte.