Comisia Europeană, acțiune de infringement față de România

Deciziile Comisiei Europene au scopul de a asigura aplicarea legislației UE în beneficiul cetățenilor. Foto: cursdeguvernare.ro

Comisia Europeană continuă demersul juridic împotriva statelor membre care nu își  îndeplinesc obligațiile care le revin pentru combaterea poluării.

România a primit mai multe scrisori de punere în întârziere în legătură cu incapacitatea Guvernului de a-și respecta angajamentele asumate pentru combaterea poluării, potrivit europa.eu.

Prima procedură se referă la neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile naționale privind sancțiunile pentru încălcarea normelor UE privind gazele fluorurate cu efect de seră. Potrivit normelor adoptate de statele membre, până la 1 ianuarie 2017 ar fi trebuit să fie introduse sancțiuni și măsuri în legislația națională, pentru a se asigura implementarea. România nu a notificat Comisia Europeană, conform acordului stabilit, cu privire la transpunerea cerințelor din Regulamentul UE nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare.

O altă sancțiune vizează barierele din calea exporturilor de gaze naturale. România este vinovată de faptul că nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre. Țara noastră este acuzată că în modificărilor recente ale Legii Energiei a menținut obligația de a vinde gaze naturale cu prioritate pe piața românească, fapt care reprezintă o încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Pentru a proteja sănătatea umană si mediul ca întreg, este deosebit de important să fie combătute la sursă emisiile de poluanți și să fie identificate si puse în aplicare cele mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor. Foto: radioiasi.ro

Eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului” este motivul pentru care România este în procedură de punere în întârziere privind calitatea aerului înconjurător. Comisia apreciază că țara noastră și-a revizuit întreaga rețea de monitorizare a calității aerului, dar persistă numeroase lacune în ceea ce privește numărul și tipul de puncte de prelevare pentru măsurarea calității aerului. Aceste deficiențe constituie o nerespectare sistemică a obligațiilor de monitorizare a poluării atmosferice.

Comisia Europeană solicită României să se asigure că instalațiile industriale funcționează în baza unor autorizații adecvate și să își îmbunătățească transpunerea normelor UE privind autorizațiile acordate instalațiilor care funcționează în temeiul Directivei privind emisiile industriale.

Autoritățile din România au termen de două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător Comisiei Europene.

Prima reacție a venit din partea Ministerului Mediului: “Am luat act de notificările Comisiei Europene privind punerea în întârziere (infringement) a României față de anumite aspecte care vizează protecția mediului și va continua și intensifica eforturile pentru soluționarea urgentă a acestor spețe”, scrie mmediu.ro.