Cel mai căutat interpus în afacerile murdare al cuplului Firea-Pandele a fost descoperit: Răzvan Vasilică Stoica este interfața acestora în afacerea gropii de gunoi Ulmeni Călărași

Groapa ilegală de gunoi de la Ulmeni Călărași este amplastă într-un loc pitoresc din lunca Dunării, înscris în zona ariilor protejate din România unde, începând de anul trecut Gabriela Firea și Florentin Pandele, soțul acesteia, au trimis sute de mii de tone de gunoaie de la Primăria Municipiului București și din Voluntari, determinând cel mai mare dezastru ecologic din istoria post decembristă a României.

Situl ”Oltenița – Ulmeni” a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 971 din 5 octombrie 2011, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Fiecare zi de funcționare a gropii de la Ulmeni adânceste daunele de mediu și crește prejudiciul pentru statul român evaluat în prezent la peste 150 000 000 euro

Siturile contaminate care prezintă un grad ridicat de poluare pentru sănătatea umană și a mediului înconjurator, așa cum este situl contaminat Ulmeni Călărași care continuă creșterea contaminării zilnice cu primirea a peste 1500 tone pe zi de deșeuri menajere cu levigat toxic care sunt amestecate cu deșeuri spitalicești, cu nămoluri de epurare, șlamuri petroliere și deșeuri industriale, creează o obligație urgentă pentru statul român de ecologizare și decontaminare, mai ales ca acest sit face parte dintr-o arie de protecție specială avifaunistica înscris prin HG 971 din 5 Octombrie 2011.

Activitățile specifice de reabilitare și ecologizare a sitului Ulmeni în suprafață de peste 1 milion de mp prin eliberare suprafață contaminata, decontaminarea solului și a pânzei freatice afectate, tratarea solului contaminat și decopertat  în instalații speciale, mutarea munților de gunoaie nocive ,tratarea și depozitarea acestora în instalații adecvate au un cost de peste 150 euro pe mp cu un total de peste 150 milioane euro pentru întreg amplasamentul. Acest prejudiciu creste zilnic odata cu sosirea noilor cantități zilnice de deșeuri contaminate.

Rețeaua infracțională concepută de Florin Pandele și creată în jurul acestei afaceri murdare a fost descoperită

Rețeaua infracțională concepută de Florin Pandele și creată în jurul acestei afaceri murdare a fost dezvăluită pe larg în cadrul mai multor emisiuni televizate și articole de presă apărute la nivel local și național.

Interpușii lui Florentin Pandele și ai Gabrielei Firea în societățile Utiltrailer și Cassano Metal care gestionează dezastrul de la groapa de gunoi Ulmeni sunt apropiații acestui cuplu, printre care iese în evidență Răzvan Vasilică Stoica, unul dintre asociații Cassano, conform informațiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, vine din sfera de influență a PSD Ilfov.

Stoica a intrat în organizația județeană a PSD în anul 2015, pe când aceasta era condusă de tandemul Gabriela Firea – președinte – și Florentin Pandele – soț și vicepreședinte. La începutul lui 2016, pentru scurt timp, a fost viceprimar cu atribuții de primar în comuna ilfoveană Dobroești, unde l-a avut coleg pe Cătălin Raimond Dorojan, pe atunci secretarul primăriei. Acesta este soțul Gabrielei Dorojan, șefa APM Ilfov care a avut-o ca adjunctă pe Angelica Cobzaru, sora Gabrielei Firea și care a semnat avizul de mediu pentru firma Cassano Metal și a protejat afacerea Ulmeni Călărași începând din anul 2019 prin falsificarea proceselor verbale de control și introducerea de date eronate în acestea.

Gabriela Firea în calitate de primar general a determinat adoptarea a doua hotărâri CGMB pentru transferul deșeurilor produse in București la propria afacere din Ulmeni Călărași

Profitând de funcția publică deținută și având în responsabilitate depozitarea deșeurilor în siguranță stabilită prin lege ca obligație a Primarului General, Gabriela Firea a profitat de această poziție și a determinat obținerea în data de 23.03.2020 a Hotărârii CGMB nr. 101 privind transferul obligației pentru depozitarea deșeurilor de la nivelul Primăriei Municipiului București la nivelul sectoarelor și ulterior la Ulmeni Călărași. Prefectul Municipiului București a atacat această hotărâre pentru nelegalitate și a suspendat-o. Nemulțumită de faptul că Prefectul capitalei a descoperit această ilegalitate, Gabriela Firea a trecut la obținerea unei alte hotărâri a CGMB, identică cu cea precedentă, adoptată sunb nr.342 în data de 13.08.2020. Și cea de-a doua hotărâre a fost atacată de Prefectul capitalei pentru nelegalitate, fiind și aceasta suspendată.

Eset o infracțiune gravă făcută de Gabriela Firea care prin utilizarea funcției publice a creat cadrul necesar pentru obținerea unos sume fabuloase din propria afacere de la Ulmeni Călărași.

Mărioara Gătej, șefa Gărzii Naționale de Mediu, este funcționarul public cheie care poate opri atât dezastrul ecologic cât și prejudiciul zilnic adus statului român prin aplicarea legii și închiderea imediată a activității de la Ulmeni Călărași

Autoritățile publice și instituțiile statului, deși au fost sesizate încă din luna septembrie 2019, nu au avut nici cea mai mică reacție, dovedind o protecție a grupului de interese împinsă până în zona comiterii de infracțiuni din partea acestor autorități. Marioara Gatej, șefa Gărzii Naționale de Mediu, face controale formale trimițându-l tot timpul pe comisarul Neagoie Valentin care, împreună cu șefa instituției, fabrică probe și falsifică controalele, menținând cu disperare și neatinsă funcționarea acestei gropi toxice de gunoi care aduce grupului de interese venituri astronomice.

În data de 8 septembrie 2020, ca urmare a revoltei populației din Ulmeni Călărași cât și a numeroaselor articole și reportaje din mass-media, șefa Gărzii Naționale de Mediu a dispus un control formal pentru a putea găsi soluții de protejare a afacerii și a continuării activității care generează un flux enorm de bani grupului infracțional organizat.

Imediat după ora 16 din ziua controlului din 8 septembrie anul curent, șirurile de camioane încărcate cu gunoi toxic au invadat terenurile de la marginea satului Ulmeni, descărcând în continuare deșeurile încărcate cu substanțe periculoase, așa cum au facut-o în fiecare zi din ultimul an.

Studiul de sănătate publică întocmit de societatea specializată înscrisă în Registrul Naţional al evaluatorilor de studii pentru protecţia mediului şi abilitată pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii a investigat factorii de mediu (apă, aer, sol) dar şi impactul poluării acestora asupra sănătăţii populaţiei rezidente din comuna Ulmeni, jud. Călăraşi și arată că s-au înregistrat depăşiri grave la următoarele substante: antimoniu, bariu, cadmiu, cobalt, cupru, mercur, plumb, staniu. S-au înregistrat depăşiri ale valorilor maxim admise la parametrii pentru pulberi totale în suspensie, amoniac şi hidrogen sulfurat.

Fiecare zi de întârziere în adoptarea unei decizii de către Mariora Gătej, șefa Gărzii naționale de Mediu are un cost evaluat la 548.000 euro, echivalentul a 2.630.000 lei zilnic, este un cost enorm pentru statul român, mai ales într-o situație bugetară critică prin care trece România în această perioadă.

Vasilică nu are bani pentru ecologizarea terenurilor contaminate din Ulmeni Călărași

Actualii operatori Utiltrailer și Cassano Metal în care persoana de interfață a cuplului Firea-Pandele este Răzvan Vasilică Stoica au un capital social de 200 euro iar dacă acestea intră în faliment nu pot acoperi acest prejudiciu enorm care intr-un final trebuie suportat tot de statul român.

Se știe că societățile comerciale răspund doar în limita capitalului social vărsat iar persoanele fizice nu au nicio responsabilitate privind daunele create de societatea în care sunt acționari. În mod normal ar trebui atrasă responsabilitatea cuplului Firea-Pandele pentru cheltuielile necesare cu ecologizarea sitului contaminat de la Ulmeni Călărași, știind că aceștia dețin sume mult mai mari decât această cheltuială cu ecologizarea evaluată la 150 milioade de euro. Lăsarea lui Răzvan Vasilică Stoica sau a celorlalți asociați care sunt doar interpuși în această afacere, ca responsabili pentru ecologizarea sitului Ulmeni Călărași ar însemna doar un nou artificu prin care aceste sume vor fi plătite tot de statul român.

Crimele de mediu sunt infracțiuni care nu pot fi protejate la infinit, cel puțin nu într-o țară europeană a anilor 2020. Crimele de mediu sunt infracțiuni care nu mai pot fi protejate datorită faptului că Răzvan Vasilică Stoica s-a hotărât să vorbească și să denunțe toată încrengătura de infracțiuni din spatele său.

Crimele de mediu sunt infracțiuni care nu mai pot fi protejate datorită faptului că funcționarii publici cinstiți din PMB, din ministerul mediului, lucrători operativi onești din poliție, procuratură, comisari ai gărzii de mediu nu mai rezistă presiunilor la care sunt supuși, nu mai rezistă infracțiunilor ordonate de superiorii care îi implică și îi responsabilizează personal, nu mai rezistă ilegalităților și atât. Vor să denunțe întreaga rețea, pe toți cei implicați, pe toți cei care au spus “ține pe loc“ sau “contaminează“ toată corupția, tot circuitul banilor și toată mocirla din această afacere murdară.