26 iunie 2022

GS NEWS – Gazeta de stiri

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Bucureştiul urmează să încheie un acord de înfrăţire cu Tbilisi din Georgia

Foto: Agerpres

Consiliul General al Capitalei va dezbate  în şedinţa de joi un proiect care prevede încheierea unui acord de înfrăţire între Municipiul Bucureşti şi Municipiul Tbilisi (Georgia).

Conform acordului, părţile vor promova relaţii de cooperare în diverse domenii de interes reciproc, în funcţie de expertiza fiecăreia şi în conformitate cu legile în vigoare în cele două ţări.

De fapt, autorităţile vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, artei şi ştiinţei prin efectuarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între delegaţiile oamenilor de cultură şi prin organizarea de expoziţii, festivaluri, ateliere şi conferinţe.

Mai cu seamă, cele două municipii vor încuraja cooperarea în domeniile infrastructurii, investiţiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenţei sociale, protecţiei mediului, prin efectuarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între delegaţiile de specialişti.

Totodată, cele două capitale vor crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea de activităţi economice comune de către persoanele fizice şi juridice din localităţile lor.

Vor fi efectuate schimburi de experienţă în domeniul administrării urbane. La sfârşitul fiecărui an va fi stabilit programul de cooperare pentru anul următor.

Potrivit referatului de aprobare, semnat de primarul general, Nicuşor Dan, acordul de înfrăţire a fost elaborat în urma corespondenţei purtate cu Ambasada Georgiei la Bucureşti, acesta obţinând şi avizul favorabil al direcţiei de specialitate a MAE.

Print Friendly, PDF & Email