BNR, cerințe noi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Națională a României a emis în data de 9 septembrie un regulament care cuprinde cerințe noi privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Foto: news.ro

Banca Națională a României a transmis cerințe noi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste cerințe sunt cuprinse într-un regulament nou, emis de BNR în data de 9 septembrie, scrie hotnews.ro.

Noua reglementare se adresează unei categorii mult mai extinse de entități,  ce trebuie să respecte prevederile acesteia și implicit care urmează a implementa noi reguli interne în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, regulamentul nou este aplicabil atât instituțiilor de credit și sucursalelor acestora, cât și instituțiilor de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică, precum și instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special al BNR ori în Registrul general al BNR care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică.

De asemenea, dispozițiile legale se aplică inclusiv persoanelor juridice române ce prestează activități în mod direct în alte statele membre UE, în baza pașaportarii, în calitate de instituții de credit, instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

Extinderea subiecților vizați de această reglementare vine în contextul evoluției continue a cadrului tehnnic și legislativ la nivel european care a încurajat apariția pe piața financiară a noilor actori prezenți sub forma instituțiilor emitente de monedă electronică și a instituțiilor de plată. Utilizarea monedei electronice este considerată din ce în ce mai mult un adevărat substituit pentru conturile bancare tradiționale, iar din acest motiv, Banca Națională a României a ales să adreseze și acestor instituții reguli și standarde de cunoaștere a clientelei similare celor impuse băncilor.

Printre noutățile introduse de noul regulament, în ceea ce privește informațiile standard pe care orice instituție vizată trebuie să le obțină, se numără și cerințe suplimentare privind identificarea sursei fondurilor ce urmează a fi utilizate în derularea relației de afaceri, precum și informații suplimentare cu privire la beneficiarului real al operațiunii desfășurate. De asemenea, entitățile raportoare au obligația de a obține date cu privire la clienții și beneficiarii reali ai oricăror tranzacții ocazionale a căror valoare este mai mare de 15.000 de euro sau care implică transfer de fonduri mai mari de 1.000 de euro.

Prin intermediul noului regulament, Banca Națională a României interzice instituțiilor vizate inițierea, continuarea sau efectuarea oricărei tranzactii sau relații de afaceri dacă nu pot aplica măsurile corespunzătoare de cunoaștere a clientelei ori dacă nu pot administra adecvat riscul de spălare a banilor și finanțare a terorisumului.