Alertă în judeţul Călăraşi – bomba ecologică de la Ulmeni deţinută de Pandele, Firea şi Nelu Iordache a provocat un dezastru de mediu fără precedent în România

Foto: bursa.ro
  • Articol preluat de pe bursa.ro

Descoperiţi cu munţii de gunoaie nocive lângă satul Ulmeni provenite de la Primăria Municipiului Bucureşti şi din oraşul Voluntari, care au ajuns la peste 20 m înălţime, au modificat relieful zonei şi au creat cel mai mare dezastru ecologic din România, poluatorii pregătesc incendierea gunoaielor pentru a ascunde infracţiunile de mediu şi existenţa substanţelor toxice nocive în corpul deşeurilor.

Cetăţenii contaminaţi şi îmbolnăviţi de substanţele toxice degajate de munţii de gunoaie sunt alarmaţi de perspectiva unei noi contaminări, de această dată cu fumul toxic provenit din gunoaiele arse, şi au transmis sesizări la toate autorităţile statului pentru a preveni cel de al doilea dezastru.

Incendierea gunoaielor care conţin substanţe periculoase poate produce un dezastru internaţional, fumul toxic încărcat cu substanţe nocive poate afecta atât populaţia din sudul României cât şi pe cea din Bulgaria aflată la o distanţă de circa 500 de metri de periculoasa groapă de gunoi Olteniţa-Ulmeni Călăraşi.

Dezastrul ecologic fără precedent produs în România cu efectul contaminării şi îmbolnăvirii în masă a populaţiei din Olteniţa-Ulmeni Călăraşi ca urmare a depozitării deşeurilor municipale direct pe sol, fără cea mai mică protecţie prevăzută de lege, a fost confirmat de studii de sănătate publică întocmite de societăţi specializate care au ridicat probe de sol, apă şi au investigat aerul poluat,confirmând că groapa de gunoi ilegală din Olteniţa-Ulmeni Călăraşi contaminează populaţia cu factori de mediu dăunători.

Dar ceea ce este uimitor şi fără precedent în România şi într-o ţară europeană este faptul că această contaminare a populaţiei nu este accidentală, întîmplătoare şi remediabilă rapid ca urmare a unui eveniment nedorit. Acestă contaminare a populaţiei a fost programată în detaliu şi susţinută de oameni politici cu influenţă mare şi chiar de Garda Naţională de Mediu prin Gabriela Dorojan şi adjuncta acesteia Angelica Cobzaru,sora Gabrielei Firea,şi prin actuala şefă a Gărzii Naţionale de Mediu,Mărioara Artemis Gătej.

Legătura istorică dintre Nelu Iordache şi conducerea guvernului duce la coordonarea unei instituţii a statului aşa cum este Garda Naţională de Mediu de către interesele meschine ale poluatorilor. Astfel, şefa Gărzii Naţionale de Mediu, Mărioara Artemis Gătej, primeşte ordine şi le execută punctual, chiar cu preţul săvârşirii de infracţiuni, de la Virgil Guran din cadrul Guvernului, transmise pe circuit către vărul acestuia Florin Guran, comisar în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care, mai departe o coordonează pe şefa instituţiei şi o dirijează în protejarea celor mai mari poluatori din Roamânia şi menţinerea celui mai mare dezastru ecologic post-decembrist, din Ulmeni, Călăraşi.

Este imposibil de crezut că timp de peste un an de când se derulează această afacere ilegală cu munţii de gunoaie vizibili de la o distanţă de peste 5 km, cu şirurile imense de tiruri care au transportat şi transportă în continuare deşeurile Primăriei Municipiului Bucureşti, ale oraşului Voluntari şi ale altor localităţi, cu numeroasele articole de presă apărute în spaţiul public prin care se arată poluarea ireversibilă a mediului,cu studii de specialitate care confirmă ştiinţific contaminarea populaţiei, autorităţile statului, plecând de la Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliţie Judeţeană să fie impasibile şi să întoarcă capul de la o infracţiune atât de mare care duce spre afectarea siguranţei naţionale.

Aflaţi în funcţii cheie, proprietarii ascunşi ai bombei ecologice au dirijat deşeurile menajere proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti, timp de peste un an, către afacerea lor din Ulmeni Călăraşi fără să îi intereseze ca poluează ireversibil mediul şi condamnă la îmbolnăvire şi distrug sănătatea unei comunităţi de localnici nevinovaţi.

Cetăţenii afectaţi de contaminarea cu substanţe pericoloase solicită funcţionarilor publici oneşti implicaţi în acest caz să se detaşeze de acţiunile periculoase în care sunt implicaţi şefii ierarhic superiori şi să dea dovadă de profesionalism în soluţionarea acestei poluări fără precedent din România.

Oamenii din sat, reuniţi în Asociaţia Cetăţenească Ulmeni Călăraşi, avertizează că sunt supuşi unui experiment de contaminare cu substanţe toxice provenite din gunoaiele Primăriei Bucureştiului şi Voluntari deoarece toate autorităţile,nu doar Garda Naţională de Mediu,cunosc problema dar întorc capul şi lasă factorii de mediu dăunători să le distrugă sănătatea.

Studiul de sănătate publică întocmit de societatea specializată înscrisă în Registrul Naţional al evaluatorilor de studii pentru protecţia mediului şi abilitată pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii a investigat factorii de mediu (apă, aer, sol)dar şi impactul poluării acestora asupra sănătăţii populaţiei rezidente din comuna Ulmeni, jud. Călăraşi şi arată că s-au înregistrat depăşiri gravela următoarele:

La antimoniu, inhalarea de trioxid de antimoniu este considerată nocivă şi poate cauza cancer. Intoxicaţia cu trioxid de antimoniu este similară cu intoxicaţia cu arsen şi extrem de periculoasă, putând cauza moartea persoanei expuse.

La bariu, compuşii bariului în doze mari afectează sistemul nervos, provocând iregularităţi cardiace, frisoane, slăbiciune, anxietate şi paralizie.

La cadmiu şi din cauza faptului că acest element este rapid bioacumulabil în plantele de cultură, acesta trece în organismul uman, producând afecţiuni renale.

La cobalt care este trecut pe lista posibilelor substanţe cancerigene, la crom care este o substanţă extrem de toxică, fiind o substanţă hemotoxică, mutagenă şi cancerigenă.

La cupru iar printre bolile provocate de intoxicaţia cu cupru se numără ciroza, boala Wilson şi boala Alzheimer. Cuprul, odată înglobat de organismul uman, se bioacumulează în ficat, bilă, dar şi în creier, neexistând metode naturale de eliminare a acestuia prin excreţie.

La mercur, vaporii de mercur au o toxicitate extrem de mare, iar intoxicaţia cu mercur produce leziuni cerebrale, renale şi ale căilor respiratorii. De asemenea, otrăvirea cu mercur poate duce la acridinie, sindromul Hunter-Russel şi boala Minamata.

La molibden, o expunere de lungă durată la particulele din aer contaminate cu molibden cauzează simptome ca oboseala, dureri de cap şi articulare.

La plumb, o expunere îndelungată la contaminarea cu plumb duce la îmbolnăvirea cu cancer. Cel mai afectat organ în ceea ce priveşte contaminarea cu plumb este creierul, iar o expunere de lungă durată poate avea efecte devastatoare pentru acesta, din care enumerăm retardul mintal, atacuri cerebrale, coma sau chiar moartea.

La staniu, contaminarea cu staniu produce simptome ca greaţa, stări de vomă şi diaree.

În ceea ce priveşte aerul s-au înregistrat depăşiri ale valorilor maxim admisela parametrii pentru pulberi totale în suspensie, amoniac şi hidrogen sulfurat. Pulberile totale în suspensie produc infecţii respiratorii şi boli aerogene (difteria, scarlatina, tuberculoza, pneumonia, tusea convulsiva etc.), viroze (gripa, guturai, rujeola, varicela, oreion, SARS-COV19 etc.) şi micoze pulmonare.

S-au constatat de asemenea depăşiri la hidrogenul sulfurat, care este foarte toxic pentru oameni şi poate duce la blocarea transferului de oxigen, iar în concentraţii mari poate provoca moartea. Rezultatul studiului şi toate pericolele la care este supusă comunitatea din Ulmeni-Calăraşi au fost notificate autorităţilor care au responsabilităţi legale în domeniu.

Protejarea întregii afaceri de către Garda Naţională de Mediu prin şefa acestei instituţii Mărioara Artemis Gătej care a permis, deşi a fost sesizată în numeroase rânduri, descărcarea şirurilor imense de tiruri cu gunoaie nocive provenite de la Primăria Municipiului Bucureşti şi din oraşul Voluntari este atît de evidentă încât în data de 08.09.2020 cu ocazia unui control, văzând munţii de gunoaie de peste 20m înălţime şi pericolul permanent pentru populaţie emanat de aceste deşeuri a decis totuşi continuarea activităţii ilegale şi periculoase pentru sănătatea populaţiei cu efectul continuării contaminarii acesteia în loc să-şi exercite atribuţiile prevăzute de lege şi să oprească pe loc activitatea ilegală.

Cetăţenii din Ulmeni speriaţi de perspectiva îmbolnăvirii în masă arată faptul ca orice oră şi orice minut în care sunt supuşi contaminării poate fi fatal şi nu înţeleg cum chiar şefa Gărzii Naţionale de Mediu a decis în urma controlului ca această contaminare să nu se oprească şi, dimpotrivă, să continue nestingherit.

Mai mult, fostul primar al comunei Ulmeni dl. Ion Catană arată că Garda de Mediu are înţelegeri cu poluatorii deoarece, imediat după plecarea comisarilor, la ora 16 chiar în ziua controlului din data de 08.09.2020, şiruri imense de tiruri încărcate cu gunoaiele din Bucureşti şi Voluntari care erau parcate în apropierea satului până la terminarea controlului, au invadat Ulmeniul şi au descărcat deşeurile nocive direct pe sol aşa cum au făcut-o în fiecare zi din ultimul an.

Gunoaiele proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale oraşului Voluntari deversate la marginea satului Ulmeni în ultimul an au permis fraudarea banilor publici, evaziuni fiscale de proporţii, fraudarea TVA cu sume imense care au mers ulterior în campanii electorale dirijate de beneficiarii reali ai acestei afaceri, mai arată oamenii care au înfiinţat Asociaţia Cetăţenească Ulmeni pentru a lupta contra poluatorilor.

Prin intermediul mass-media cetăţenii din Ulmeni Călăraşi vor să sesizeze şi Uniunea Europeană pentru infracţiunile grave de mediu tolerate de autorităţile din România. Tot aceştia vor să sesizeze instituţiile internaţionale care protejează drepturile omului acuzând autorităţile române pentru discriminarea unei comunităţi în propria ţară şi contaminarea forţată cu factori de mediu dăunători, probată prin studii de specialitate relevante şi probe ştiinţifice care confirmă contaminarea.

Articolul este preluat de pe bursa.ro:

https://www.bursa.ro/proiect-editorial-sustinut-de-asociatia-cetateneasca-din-ulmeni-calarasi-alerta-in-judetul-calarasi-bomba-ecologica-de-la-ulmeni-detinuta-de-pandele-firea-si-nelu-iordache-a-provocat-un-dezastru-de-mediu-fara-precedent-in-romania-69348048