28 iulie 2021

GS NEWS – Gazeta de stiri

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Administraţia Deltei Dunării a adoptat Regulamentul pentru transportul călătorilor în rezervaţie

Foto: PSnews.ro

Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Ion Munteanu, a adoptat, luni, o decizie în legătură cu  regulile pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri pe braţele Dunării şi canalele interioare ale rezervaţiei, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de Administraţia RBDD.

Această decizia a fost luată în contextul în care constatările agenţilor ecologi făcute în timpul ultimelor controale arată că majoritatea ambarcaţiunilor care transportă turişti nu deţin actul de reglementare obligatoriu conform legislaţiei în vigoare pentru desfăşurarea activităţii.

“Administraţia RBDD, în calitate de administrator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, patrimoniu UNESCO, în spiritul dezvoltării durabile şi al protejării bogăţiei naturale de excepţie a zonei, a emis, în data de 12.07.2021, Decizia nr. 209 privind regulile pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri pe braţele Dunării şi canalele interioare din RBDD. Decizia reprezintă cumulul actelor normative în vigoare, fără a implica modificări legislative, şi responsabilizarea agenţilor economici şi a turiştilor privind documentele necesare şi comportamentul adecvat şi obligatoriu pentru vizitarea deltei în condiţii de siguranţă, atât pentru oameni cât şi pentru natură”, se arată în comunicatul de presă.

În vederea emiterii autorizaţiei/permisului pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri, solicitanţii trebuie să depună o cerere tip, o copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, certificatul Constatator, dacă este cazul, copie după actul de identitate al solicitantului, copie după atestat de bord/permis de navigaţie, după caz, copie după certificatul de înregistrare al ambarcaţiunii cu specificaţia valabilă pentru transport pasageri, copie după actele de stare tehnică a ambarcaţiunii, copie a contractului de predare deşeuri, accept acostare (primărie) cu plan de situaţie, descrierea activităţii, contractul de servicii mentenanţă ambarcaţiune, copie după actul de proprietate al ambarcaţiunii (drept de folosinţă), copie după permisul conducătorului nominalizat, poze ale ambarcaţiunii cu numărul vizibil, taxa aferentă eliberării autorizaţiei / permisului de acces (după caz), dovada înregistrării angajatului în REVISAL/contract cu PFA, copie după fişa de instructaj semnată de angajat şi angajator, dar şi o declaraţie potrivit căreia ambarcaţiunea pentru care se va solicita autorizaţie/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită şi pentru activitatea de pescuit.

Potrivit sursei, fişa de instructaj va cuprinde mai multe prevederi, printre care obligaţia conducătorului de a respecta vitezele maxime admise, interzicerea consumului de alcool pe perioada deplasării şi interzicerea apropierii de aglomerările de păsări.