23 septembrie 2021

GS NEWS – Gazeta de stiri

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Incriminarea ecocidului – crimă internațională

Foto: hotnews.ro

În data de 22 iunie 2021, grupul internațional de 12 experți în dreptul mediului, instituit din inițiativa fundației olandeze “Stop Ecocide”, a dat publicității primele rezultate ale cercetărilor întreprinse timp de 6 luni pentru elaborarea unei definiții internaționale a crimei de ecocid, potrivit hotnews.ro.

În urma analizei a numeroase texte filosofice, religioase, a legislațiilor interne, reglementărilor interstatale și jurisprudenței internaționale, membrii panelului au ajuns la concluzia și propunerea ca ecocidul să fie considerat a consta în “acte ilegale ori arbitrare săvârșite cunoscându-se probabilitatea reală ca acestea să cauzeze mediului daune grave ce sunt întinse ori durabile”.

Noțiunea de ecocid a apărut și a început să se afirme în context juridic la debutul anilor 1970, “inventarea” termenului fiind atribuită prof. Arthur W. Gaston, după experiența și sub impactul major al utilizării masive în războiul din Vietnam (1961–1971), de către armata americană, a “agentului orange”, defoliant chimic care a devastat pădurile vietnameze și decimat populațiile locale, inclusiv prin afectarea gravă a mediului de existență.

Dat fiind contextul general actual, continuarea “juridiciarizării” problematicii ecologice, inclusiv prin recunoașterea și pedepsirea unei crime internaționale de ecocid, face ca demersul inițiat de fundația olandeză să aibă perspective favorabile de a-și urma cursul.

Mai mult, notăm propunerea recentă a profesorului spaniol J. Martinez Alier de a se încheia un tratat internațional privind răspunderea contravențională civilă și penală, inclusiv a întreprinderilor pentru “daune de mediu și față de proliferarea combustibililor fosili”.

Dincolo de implicațiile și semnificațiile concrete ale unui atare demers, cu vocație universală și dimensiune internațională, dezbaterile și reflecțiile pe care le generează sunt de natură a releva importanța problematicii apărării prin drept a mediului și a climei, iar exemplul european s-ar impune să opereze și în această privință